зареждане...
За ТОТО-шанс калкулатора


Дълго време ние се опитвахме да си отговорим на основните въпроси, които вълнуват всеки запален привърженик на игрите на късмета.

А именно:

 • Може ли да се прогнозира случайността ?
 • Може ли да се направи оценка на шанса и да се подберат правилните числа ?
 • Може ли да се гарантира със сигурност познаването на максималния резултат в тото игрите ?

Парадоксално е но на най-важният от тези въпроси, математиката дава прост положителен отговор. Достатъчно е да попълните (N брой) милиона комбинации и тя Ви гарантира познаването на максималния резултат.

На другите два въпроса обаче тя може да Ви даде само приблизителен отговор, който по-скоро може да се третира само като по-вероятна възможност от останалите такива.

Нашият "ПРОГНОЗЕН ТОТОШАНС КАЛКУЛАТОР” Ви дава точно такъв отговор "по- вероятна възможност”.

Програмата заложена в калкулатора обработва чрез методите на статистическия анализ, на базата на достатъчно голяма представителност (всички тиражи от 1958 г. до настоящия момент) параметри като:

 • най-често изтеглени числа;
 • средно изтеглено число;
 • средна сума на числата в отделно теглене;
 • средна разлика между две числа;
 • средна сума на разликите между две числа;
 • четни и нечетни;
 • среден брой тегления, през които излиза дадено число;
 • честота на изтегляне на отделни числа;
 • честота на изтегляне на двойки числа;
 • честота на излизане в 2 съседни тегления; от колко тегления всяко число не е излизало.