зареждане...
ПолитикиПолитика за личните данни

Ние уважаваме неприкосновеността на личните данни на потребителите на нашия сайт. Това са данни на наши клиенти, участниците в анкети, различни промоции и проучвания, на партнньорите ни и абонатите за нашия mail-бюлетин. Ето нашата фирмена политика, която следваме:

1. Избор за начин на ползване на личната информация.
Ние зачитаме желанието на потребителите на сайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което са ни я дали. Те имат възможността да откажат съхраняването на тяхната лична информация, след като същата е вече използвана. За целта е достатъчно да се свържат с нас и да заявят това свое желание.

2. Предоставяне на данните на третата страна.
Ние не продаваме, заемаме или предоставяме на трети страни списъците с данни на нашите потребители и клиенти.

3. Отписване.
Ние изпращаме нашия mail-бюлетин само на тези наши потребители, които са го изискали. Те имат възможността да се отпишат, когато пожелаят, чрез специално поставен във всяко едно издание на бюлетина линк (връзка) за отписване .

4. Бисквитки (cookies).
Ние използуваме бисквитките по отговорен начин за да помагаме на нашите посетители, а не да ги шпионираме, а именно:

  • да идентифицираме компютъра, от който се извършва достъпа;
  • да разпознаваме и обслужваме потребителите по-добре;
  • да подобряваме съдържанието и навигацията в сайта;
  • да проучваме потребителския интерес;
  • да избегнем многократното въвеждане на едни и същи данни от посетителите на сайта ни (когато това се налага).

5. Идентификация.
Ние идентифицираме потребителите на сайта по тяхния e-mail адрес и парола ИЛИ чрез специално поставени бисквитки, облекчаващи идентификацията на потребителя и предоставянето на услугите ни.


Ако имате някакви забeлежки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас по всяко време.