зареждане...
СТАТИСТИКА ЗА ТОТО 2 ИГРИТЕ


И З Б Е Р Е Т Е


  1. Екстремни и Усреднени стойности
  2. Четност на изтеглените числа
  3. Разлика между 2 изтеглени числа в едно теглене
  4. Честота на изтегляне на отделни числа
  5. Честота на изтегляне на двойки числа
  6. Честота на излизане в 2 съседни тиража
  7. От колко тегления не е излизало всяко число