зареждане...
СТАТИСТИКА ЗА ТОТО 6/49


И З Б Е Р Е Т Е


  1. Екстремни и Усреднени стойности 6/49
  2. Четност на изтеглените числа 6/49
  3. Разлика между 2 изтеглени числа в едно теглене 6/49
  4. Честота на изтегляне на отделни числа 6/49
  5. Честота на изтегляне на двойки числа 6/49
  6. Честота на излизане в 2 съседни тиража 6/49
  7. От колко тегления не е излизало всяко число 6/49