зареждане...
СТАТИСТИКА ЗА ТОТО 6/42


И З Б Е Р Е Т Е


  1. Екстремни и Усреднени стойности 6/42
  2. Четност на изтеглените числа 6/42
  3. Разлика между 2 изтеглени числа в едно теглене 6/42
  4. Честота на изтегляне на отделни числа 6/42
  5. Честота на изтегляне на двойки числа 6/42
  6. Честота на излизане в 2 съседни тиража 6/42
  7. От колко тегления не е излизало всяко число 6/42