зареждане...
СТАТИСТИКА ЗА ТОТО 5/35


И З Б Е Р Е Т Е


  1. Екстремни и Усреднени стойности 5/35
  2. Четност на изтеглените числа 5/35
  3. Разлика между 2 изтеглени числа в едно теглене 5/35
  4. Честота на изтегляне на отделни числа 5/35
  5. Честота на изтегляне на двойки числа 5/35
  6. Честота на излизане в 2 съседни тиража 5/35
  7. От колко тегления не е излизало всяко число 5/35